itSMF Norge
Årets ITSM-initiativ og Årets ildsjel for 2013

Årets ITSM-initiativ og Årets ildsjel for 2013

itSMF Norge deler hvert år ut priser for å hedre god innsats innenfor IT Service Management-området. På årets itSMF-konferanse 12.-13. mars ble det delt ut to priser for året 2013, nemlig «Årets ITSM-initiativ» og «Årets ildsjel.»

Publisert 9. april 2014 Østlandet 

Datametrix og Sykehuspartner ble tildelt prisene «Årets ITSM-initiativ» og «Årets ildsjel» på itSMF-konferansen 2014.

Med disse prisene ønsker itSMF Norge:

  • å gi virksomheter mulighet til å nominere for å hedre ekstraordinær innsats
  • å få ildsjelene frem i lyset som gode rollemodeller for andre
  • å få frem gode eksempler og kunne dele erfaring innen IT Service Management
  • å fremme erfaringsdeling

Årets ITSM initiativ

Prisen tildeles en organisasjon, gruppe eller person i Norge, som på en positiv måte har bidratt til økt kvalitet på IT-tjenester gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid. Dette kan omfatte nyskapende tenkning, utvikling og implementering av egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater innenfor området ITIL og Service Management.

Vinner av årets ITSM initiativ 2013 ble: Datametrix

I juryens begrunnelse heter det:

Skybaserte tjenester (cloud computing) medfører en utfordring i forhold til IT Service Management. Datamatrix har tatt utfordringen og igangsatt et tjeneste- og prosessorientert utviklingsarbeid med bruk av moderne service management verktøy. Gjennom dette ITSM initiativet legger Datametrix til rette for levering av skybaserte tjenester. Juryen ønsker å hedre Datametrix for sitt initiativ på dette området, og derved løfte frem et godt eksempel på vellykket og fremtidsrettet ITSM-arbeid.

Årets ITSM ildsjel

Prisen «Årets ildsjel» skal tildeles en person som har gjort en solid innsats for sin organisasjon i løpet av året 2013. En person som med iver og begeistring har vært en drivkraft i å videreutvikle og forbedre IT-leveransenes kvalitet og resultat.