itSMF Norge

Temabrev API økonomi

Publisert 19. november 2018

Temabrev fra itSMF Norge.

Av Hans-Petter Aanby, styreleder itSMF

API økonomi.

API økonomi er noe som sakte men sikkert har sneket seg inn over tid i vår digitale verden. API betyr Application Programming Interface og er enkelt forklart en programkode som kan koble applikasjoner eller plattformer sammen. Eksempler er Google Maps som ved API er koblet til tusenvis av App’er som benytter kartdata som referanse. Ved bruk av en felles plattform for betaling, (e.g. Payment Service Directive), kan Google levere API som en tjeneste og ta betalt for denne. Andre typiske API vi omgir oss med uten at vi tenker nevneverdig over det, er når man kan logge seg inn til ulike systemer med Facebook profilen, Google profilen, Min Side, Bank ID og mye mer.

Det finnes i dag flere millioner API som benyttes til ulike formål og sammenhenger.Alle har til formål å utveksle informasjon, gjøre utregninger eller forenkle bruken og innloggingen til alle mulige slags systemer og alle typer ”devicer” med tilgang til internett, fra tradisjonelle PC til TV apparater og IoT dingser.

API er storindustri og på god vei til å bli verdens største økonomi.

Nyttige og virksomhetskritiske løsninger skaper avhengighet og gir langsiktige økonomiske strømmer.Eksempel på forretningskritiske API er:Bank ID, betalingstjenester, fraud kontroll, kredittkontroll,overvåking av produksjonsmaskiner og motorer, måling av luftkvalitet og forekomster av giftige gasser, henting av grunndata og informasjon for å gjennomføre viktige beregninger. Det er kun fantasien som begrenser bruken av API.

I kjølevannet av digitaliseringen vokser API bruken raskt og småbeløp skifter eiere i rekordtempo basert på transaksjoner, klikk eller bruk. Det er mye penger involvert, enkle og billige avregningsprosesser, raske og billige implementeringer, samt ett voksende antallleverandører som tilbyr forretningskritiske løsninger med lave inngangskostnader.For virksomheten oppfattes dette positivt, ”mer IT for pengene” og raskere ROI.

Teknologien utvikler seg og verden endrer seg med nye muligheter I dag kan man kjøpe integrasjonsplattformer som Cloud basert hyllevare i form av iPaaS. Kjøpet kan styres på tid, volum, ytelse og mengde, helt tilsvarende kjøp av Cloud basert infrastruktur som Microsoft Azure eller Amazon Web Services. Store IT leverandører som SAP, Oracle, Microsoft, Google, Amazone, Dropbox, med flere har forstått viktigheten av å tilpasse sine API til de nye Cloud baserte integrasjonsplattformene for å bli enda mer tilgjengelige i markedet.

Hva med Service management opp i alt dette?

Kompleksiteten til styringen av systemer øker i tråd med at nye integrasjoner øker i antall og volum.Et system kan inneholde ti-talls integrasjoner til ulike API som igjen leveres, driftes og forvaltes av tilsvarende antall leverandører og underleverandører. Et API kan igjen kalle opp en serie med andre API.

Flere leverandører og flere avtaler med krav til sikkerhet, GDPR, leveranser, support, ytelse, kvalitet og priser.Større volum av transaksjoner,endringer, oppgraderinger og økonomisk oppfølging og kontroll. Implementeringen av nye løsninger går raskere og tiden for å ta kontrollen blir kortere. Økt volum ogmindre tid og ressurser per enhetsetter store krav til de som utfører Service Management.

Er din virksomhet forberedt!

Medlemskap i itSMF med lokale arrangementer, årskonferansen og itSMF nettverket gir deg en arena for diskusjon og erfaringsutveksling knyttet til denne problemstillingen og mange andre. Meld deg på våre arrangementer og bruk all den kompetansen som finnes i nettverket og arrangementene, og du vil stå faglig sterkere.