itSMF Norge

Vellykket nettverksbygging i itSMF Nord

Publisert 19. november 2018

I løpet av to dager i oktober har det foregått nettverksbygging og kunnskapsdeling i nord i regi av itSMF.

itSMF Nordland har vært et aktivt lokallag i mange år, men har i de siste årene ligget brakk. Noen driftige kvinnfolk fra nord hadde lenge ønsket å gjøre noe med dette fordi vi ønsket oss et større miljø og muligheter til å lære av hverandre. Som et initiativ til å komme i gang, arrangerte vi en liten konferanse i Bodø i oktober.

Bodø kommune startet konferansen med foredrag om digitalisering i smartbyen Bodø ved Frode Nilsen. Her fikk vi høre om digitaliseringsstrategi og digitaliseringsprinsipper samt pågående digitaliseringsinitiativ i kommunen.

Videre fortsatte vi med betjeningskonsept i Altinn. Camilla Falch og Torkel Buarøy fortalte om smidige utviklingsløp og månedlige releaser, samt hvordan brukerstøtte har skrudd seg for å betjene sluttbrukere, tjenesteeiere og leverandører.

Neste på programmet var kontraktsbevissthet og oppfølging av leverandører i Helse Nord IKT. Kristine Steinsvik fortalte om reisen til det fokuset Helse Nord IKT har i dag og utfordringene som har vært og som fortsatt er.

Siste foredrag på dag en handlet om hvordan Forsvarsbygg når gjør en restart på ITIL. Ronny Eliassen og Esben Pedersen tok oss igjennom en reise fra 2009 og frem til i dag der de tidlig prøvde seg på innføring av prosesser, men uten forankring fra ledelsen. Nå er de i full gang på nytt, men med et mye større fokus fra ledelsen og alle ønsker å bidra.

Dag to startet vi med en kort oppsummering av dagen før, før vi fikk høre om Endrings- og Releaseprosessen hos Skatteetatens IT- og servicepartner (SITS) ved Hege Beate Thomassen og Anita Storstrand. De har gått fra 2 Releaser i året til et 5 ukers løp der det stilles strenge krav til utvikling, testing og produsjonssetting i løpet av 5 uker.

Siste foredrag var fra Helse Nord IKT ved Ragnhild Mellem Arnesen og Anita Toftesund, der vi fikk høre om hvordan de har jobbet med tjenestestruktur og prosessorganisering. Også her får vi høre om viktigheten med at ledelsen har fokus og støtter opp om arbeidet. I tillegg har de gjort en del i Service Manager verktøyet for å støtte opp om tjenestestyringen og prosessene.

Totalt var det 34 påmeldte til konferansen og vi var alle enige om at det var vel anvendte dager i Bodø. Nye nettverk er bygget og initiativ til videre arbeid er satt i gang. Vi har foreløpig ikke konstituert noe lokallag, men valgt ut 4 bedrifter som skal stille med ressurser for å planlegge neste treffpunkt.