itSMF Norge

Nyhetsbrev fra itSMF Norge

Publisert 30. april 2018

Hei alle sammen

Det nye styret i itSMF Norge gjennomførte første styremøte 16.april på Gardermoen.

Agenda var fordeling av ansvarsoppgaver iht. itSMF Norge sine intensjoner og strategi samt årshjulet for møter, konferanser og andre aktiviteter.

De store satsingsområdene i 2018 er:

- Årskonferansen 2019.
- Øke aktivitetene i lokallagene.
- Bedre og mer informasjon til medlemmene.
- Økonomistyring og kontroll, opprettholde likviditeten.

Medlemmene i styret med roller og ansvar er:

 


Fra venstre nederst: Lise, Hans-Petter, Ragnhild, Heidi, Annette,  Jan Helge, Carl Erik og Øystein
Hans-Petter Aanby, Styreleder, 
Jan Helge Christiansen, Økonomiansvarlig,
Heidi Høiskar, Leder programkomiteen,
Annette Grue, Markedsføring og kommunikasjon,
Carl Erik Engebakken, Markedsføring og kommunikasjon,
Øystein T Hansen, Lokallagene,
Ragnhild M Arnesen, Lokallagene,
Lise Hugdahl, Bistå leder for programkomiteen,
Widar Aakre, Vara,
Silje Endsjø, administrator


Konferansekomiteen 2019 skal ledes av Kristian Spilhaug.  

Kristian Spilhaug


itSMF Norge trenger ildsjeler og gode ideer.  Dersom noen har innspill eller ønsker å delta aktivt i itSMFs aktiviteter og lokallag, ta gjerne kontakt med ett av medlemmene i styret