itSMF Norge

Generalforsamling itSMF Norge 6. mars 2018

Publisert 1. mars 2018

Velkommen til generalforsamling i itSMF Norge 6. mars kl 17.30 på Clarion hotel Oslo Airport. 

Innkalling
Årsberetning
itSMF årsregnskap balanse
itSMF årsregnskap noter
itSMF årsregnskap 
Revisors beretning

AGENDA:
1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Styrets beretning for 2017
4. Godkjenning av regnskapet for 2017
5. Innkomne forslag
6. Valg:
• Styremedlemmer og varamedlemmer