itSMF Norge

Bestillerkompetanse…… - det hadde vært fint å ha

Åpent Medlemsmøte 27. februar 2018 i Stavanger​​

Publisert 10. januar 2018

Husk å sette av tid tirsdag 27. februar til åpent medlemsmøte på CGI / Veritasbygget, Veritasveien 25,  Stavanger.

Påmelding

Er vi gode bestillere, er vi gode kravstillere, fokuserer vi på feil verdier i forbindelse med innkjøp?

Mange i vår bransje opplever en frustrasjon i forbindelse med det å levere et tilbud, basert på en kravspesifikasjon fra en potensiell kunde.

Vi sitter alle sammen på begge sider av bordet, for i det ene øyeblikket er vi kjøpere, og i neste øyeblikk, så er vi selgere. Interne eller eksterne.

Program:
18.00 - 18.15 Registrering og kaffe

18.15 - 18.30 Velkommen
v/ Paul Mathias Fiskaaen, styremedlem itSMF Rogaland

18.30 - 19.15 Hva er behovene våre, og hvordan kan man formulere dette til krav?
v/ Nina Hopland Brattetaule, strategisk forvaltning, Altibox

Mange går fort i fellen for å velge teknisk løsning før man har sett på hvilket forretningsbehov en løsning eller tjeneste skal støtte. Da ender man fort opp med løsninger eller tjenester som ikke egentlig var det man trengte. Så hvordan skal man vri tankegangen over på behov, ikke løsning, og hvordan går man frem for å gjøre dette om til konkrete krav? Nina vil fortelle litt om dette, med hennes bakgrunn i mange redningsaksjoner av prosjekt, hvor opprinnelige krav ikke har vært tydelige nok. Hun ivrer for etablering av forvaltningsmodeller hvor man i forretningen får alle involvert i riktig tankegang rundt behov, slik at dette blir en kontinuerlig del av både forbedringsarbeid og nybrottsarbeid.

19.15 - 20.00 Forenklet forespørsel med fokus på tjenester, ikke detaljert teknisk kravspekk
v/ Henrik Jelsa, daglig leder, eFab

I vurderinger om tjenesteutsettelse hos små/mellomstore bedrifter, kan det være utfordrende og komplekst å formulere en forespørsel. Dette ville eFab gjøre en forenkling av og fokusere på beskrivelse av tjenesten man hadde behov for snarere enn detaljerte tekniske spesifikasjoner, med klare paralleller til ITIL. Erfaringen med dette nå, er at det oppleves både enklere å gjøre en forespørsel fra kunden og enklere for leverandører å svare opp med sine kostnadsoptimaliserte tjenester for å møte behovet. Henrik vil ta oss gjennom tankegangen og struktur/rammeverk som viser seg å fungere. 

20.00 - 21.00 Oppsummering og avslutning
v/ Paul Mathias Fiskaaen, styremedlem itSMF Rogaland 

Vi fortsetter en uformell drøs rundt bordene.  Forfriskninger vil bli servert 

Tid: Tirsdag 27. februar 2018 kl. 18:00. Registrering fra kl. 18:00
Sted: CGI / Veritasbygget, Veritasveien 25,  Stavanger

Påmelding