itSMF Norge
itSMF Nordland

itSMF Nordland

itSMF Nord-Norge er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Lokalavdelingen drives av et styre og er avhengig av lokale bidragsytere. Hvis du eller din bedrift kan holde et foredrag om et gitt tema knyttet til IT Service Management, ønsker å dele en erfaring eller arrangere en workshop, er det bare å ta kontakt med styret.

Alle som ønsker, er velkommen til å delta på arrangementene.

Siste nyheter fra itSMF Nordland

Kommende arrangement fra itSMF Nordland

Ingen treff.