itSMF Norge
Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring

Nettverksgruppen “Kontinuerlig forbedring" (KF-nettverket) består av en gjeng med sterk interesse innen dette fagområdet.

Forumet behandler forskjellige utfordringer /fremgangsmåter gjennom diskusjoner, presentasjoner, bedriftsbesøk etc. I tillegg til personlig utvikling for deltakerne i nettverket er målet å arrangere minst 1 årlig møte for medlemsmassen i itSMF. Forumet har i dag hovedvekt på østlandsområdet. Er du interessert i være med? Ta kontakt med en av kontaktpersonen på høyres siden her

Siste nyheter fra Kontinuerlig forbedring

Kommende arrangement fra Kontinuerlig forbedring