itSMF Norge

Nettverksgrupper

En nettverksgruppe er knyttet opp mot et spesielt fagområde. Målet er å dele erfaringer og/eller utforme ny best practice knyttet til det aktuelle fagområdet