itSMF Norge

Lokalavdelinger og nettverksgrupper

itSMF er organisert med et sentralt styre og flere lokale avdelinger. De lokale avdelingene skal sette fokus på it Service Management på en lokal arena. Målet er å lage møteplasser der bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på it Service Management kan dele erfaringer.

I tillegg finnes det flere nettverksgrupper. En nettverksgruppe er knyttet opp mot et spesielt fagområde. Målet er å dele erfaringer og/eller utforme ny best practice knyttet til det aktuelle fagområdet.

Under viser vi en liste over aktive lokallag, her finner du nettverksgruppene.

itSMF Østlandet

itSMF Østlandet

itSMF Østlandet dekker et stort geografisk område. De aller fleste av våre arrangementer avholdes i Oslo området, men vi har også ambisjoner om å arrangere møteplasser utenfor hovedstaden.

Gå til itSMF Østlandet

Østlandet
itSMF Sørlandet

itSMF Sørlandet

itSMF Sørlandet er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Gå til itSMF Sørlandet

Sørlandet
itSMF Rogaland

itSMF Rogaland

itSMF Rogaland er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Gå til itSMF Rogaland

Rogaland
itSMF Hordaland

itSMF Hordaland

itSMF Hordaland er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Gå til itSMF Hordaland

Hordaland
itSMF Midt-Norge

itSMF Midt-Norge

itSMF Midt-Norge er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Gå til itSMF Midt-Norge

Midt-Norge
itSMF Nordland

itSMF Nordland

itSMF Nord-Norge er en lokalavdeling av itSMF Norge. Lokalavdelingen setter fokus på it Service Management og er en lokal arena hvor bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på IT Service Management kan dele erfaringer.

Gå til itSMF Nordland

Nordland Nettverksgrupper