itSMF Norge

Lokalavdelinger og nettverksgrupper

itSMF er organisert med et sentralt styre og flere lokale avdelinger. De lokale avdelingene skal sette fokus på it Service Management på en lokal arena. Målet er å lage møteplasser der bedrifter, organisasjoner og personer som har interesse og fokus på it Service Management kan dele erfaringer.


Østlandet Sørlandet Rogaland Hordaland Midt-Norge Nordland Nettverksgrupper