itSMF Norge

Styret

Roller og ansvarsområder for styret i itSMF Norge

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at omtrent halvparten står på valg hvert år.

Etter siste generalforsamling avholdt 04. mars 2015 består styret av følgende personer:
 • Styreleder

  Karl-Henning Rørstad

  Politiets IKT-tjenester
  Ansvarsområder: Styreleder og konferanseansvarlig
  Mobil: 45030164
  Epost:
 • Nestleder

  Charlotte Julo

  Sykehuspartner
  Ansvarsområder: Lokalavdelinger
  Mobil: 95755540
  Epost:
 • Styremedlem

  Hans Petter Aanby

  OptimiseIT as
  Ansvarsområder:
  Mobil: 967 99 994
  Epost:
 • Styremedlem

  Dagfinn Krog

  EnterCard
  Ansvarsområder: Leder Programkomité
  Mobil: 922 25 711
  Epost:
 • Styremedlem

  Leif Arne Brandsæter

  Questback
  Ansvarsområder: Markedsansvarlig
  Mobil: 41 21 81 08
  Epost:
 • Styremedlem

  Hege Beate Thomassen

  Statens Innkrevingssentral
  Ansvarsområder: Økonomiansvarlig
  Mobil: 419 08 808
  Epost:
 • Styremedlem

  Jan-Helge Christiansen

  Telia
  Ansvarsområder: Webredaktør innhold
  Mobil: 908 50 701
  Epost:
 • Varamedlem

  Gunhild Sørvig

  Sopra Steria AS
  Ansvarsområder:
  Mobil: 45 25 57 15
  Epost:
 • Varamedlem

  Sofi Fahlberg

  Star Information Systems AS
  Ansvarsområder:
  Mobil: 45 07 29 17
  Epost: