itSMF Norge

Styret

Roller og ansvarsområder for styret i itSMF Norge

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at omtrent halvparten står på valg hvert år.

Etter siste generalforsamling avholdt 04. mars 2015 består styret av følgende personer: