itSMF Norge

Styret

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at omtrent halvparten står på valg hvert år.

Etter siste generalforsamling består styret av følgende personer:
 • Styreleder

  Hans Petter Aanby

  OptimiseIT as
  Ansvarsområder:
  Mobil: 48 04 61 10
  Epost: hans-petter@optimiseit.no
 • Styremedlem

  Heidi Høiskar

  Statens vegvesen
  Ansvarsområder: Leder for programkomiteen itSMF konferansen
  Mobil: 91867684
  Epost: heidi.hoiskar@vegvesen.no
 • Styremedlem

  Jan-Helge Christiansen

  Sopra Steria
  Ansvarsområder: Økonomi
  Mobil: 92233338
  Epost: jhc@jhc.no
 • Styremedlem

  Ragnhild Mellem Arnesen

  Helse Nord IKT
  Ansvarsområder: Lokalavdeling Nord og Midt
  Mobil: 90178595
  Epost: ragnhild.mellem.arnesen@hnikt.no
 • Varamedlem

  Lise Hugdahl

  COOP
  Ansvarsområder: Varamedlem
  Mobil: 41 67 11 05
  Epost: lise.hugdahl@coop.no
 • Styremedlem

  Carl Erik Engebakken

  Telia
  Ansvarsområder: Kommunikasjonsansvarlig
  Mobil: 90960967
  Epost: cee@telia.no
 • Styremedlem

  Anette Grue

  Ansvarsområder: Kommunikasjonsansvarlig
  Mobil: 99230372
  Epost: grue.annette@gmail.com
 • Styremedlem

  Øystein Tengren Hansen

  Acando
  Ansvarsområder: Lokalavdeling Øst og Rogaland
  Mobil: 91 10 66 36
  Epost: oystein.t.hansen@acando.no