itSMF Norge

Styret

Styrets medlemmer velges for to år av gangen, slik at omtrent halvparten står på valg hvert år.

Etter siste generalforsamling består styret av følgende personer: