itSMF Norge

Service management

God praksis

Versjon 3 av ITIL ble lansert juni 2007 etter en omfattende revisjon.

itSMF har en sentral rolle i utviklingen og utbredelsen av "god praksis" globalt, og har et tett samarbeid med OGC i forhold til videreutvikling av ITIL og tilhørende veiledninger.

Kan du dokumentere kvaliteten på din tjenesteproduksjon?
Når man investerer i planer for kontinuerlige forbedringer er det viktig at man får en uavhengig bekreftelse av at dine nye prosesser er korrekte og passer til virksomheten. En formell sertifisering i henhold til
ISO/IEC 20000 vil gjøre deg i stand til å dokumentere samsvar med "god praksis".

Utnytter du potensialet til dine ansatte?
En av fordelene ved "god praksis" er at dine ansatte har et felles begrepsapparat. Likevel føler du (og de) at det må mer til - du trenger folk med den rette kompetanse og ferdigheter, og de ansatte vil ha anerkjente sertifiseringer som en formell bekreftelse av sin kompetanse. ITIL-baserte sertifiseringer er tilgjengelige på flere nivåer som gir mulighet for personlig utvikling.

En av bedriftens beste ressurser er kompetente og motiverte medarbeidere.

Lenker
ITIL: http://www.itil-officialsite.com
OCG: http://www.ogc.gov.uk
itSMF International: http://www.itsmfi.org

Oppdatert norsk terminologiliste for ITIL er nå tilgjengelig!

I forbindelse med publisering av 2011-versjonen av ITIL er eierskapet til alle ITIL-terminologilister nå overført til The Stationary Office (TSO) i England. Dette for å sikrer at fremtidige rettelser og tilføyelser blir fulgt opp på en konsistent måte i alle land. En hurtigarbeidende komité i itSMF Norge har i høst gjort en full revisjon av den norske terminologilisten i forhold til siste engelske versjon. Den er nå publisert på den offisielle siden til TSO sammen med andre lands offisielle oversettelser.

Følgende personer har vært involvert i arbeidet med den norske ordlista:

Oversettelse:
Stig Ellingsen, Prosesshuset
Signe-Marie Hernes Bjerke, Det Norske Veritas
David English, Steria
Jon Iden, Norges Handelshøyskole

Kvalitetssikring:
Tore Johansen, NTNU
Eilert Eilertsen, DNB
Elin Herlovsen, Sarpsborg kommune
Jan Eirik Olsen, Accenture
Ole-Vidar Christensen, Steria

Last ned ITIL terminologiliste V3 2011- V2

Kommentarer eller innspill på terminologilisten kan sendes til itsmf@itsmf.no

Norske oversettelsesprinsipper

Den norske ITIL terminologilisten har to hovedformål:

Formål 1) Terminologilisten skal kunne brukes ved oversettelse av bøker og eksamensspørsmål til norsk. Det er derfor viktig å bruke 1?1?princippet, dvs. at det kun er ett oversatt begrep per begrep.

Formål 2) Terminologilisten skal være et tilbud til de organisasjoner som bruker norsk som organisasjonsspråk, og derfor trenger prosesser og rutiner dokumentert på norsk. Terminologilista bistår dermed til konsistens med hensyn til norske ITIL begreper.

Overordnede prinsipper

1. Konsistens og konsekvens

  • Det oversettes kun ett ord for hver term (mht. 1?1 prinsippet i formål 1). For sammensatte termer må oversettelsen ha omtrent like mange ord
  • For ITIL kjernebegreper beholdes engelsk term (mht. formål 1), men anbefalt norsk term settes i parentes (mht. formål 2). Dette gjelder også akronymer.
  • Hvis et ord defineres som kjernebegrep ett sted, må dette gjenspeiles konsistent gjennom hele terminologilista. (Eksempel: Hvis et ord som Application ikke oversettes for Application Management, så bør konsekvensen også være, at Application Portfolio heller ikke oversettes (likevel bør ordet Application alene kunne oversettes til Applikasjon, da dette ordet er allment brukt som en del av det norske språk)

2. Engelsk vs. Norsk

  • Norsk brukes ved tvil om det bør brukes norsk eller engelsk term
  • Med ITIL kjernebegreper menes i utgangspunktet ITIL V3 funksjoner og prosessnavn, samt ISO20000 prosessnavn (f.eks. IT Operations).
  • Boktitler – skrives på engelsk med norsk i parentes
  • Egennavn som COBIT, CRAMM, PRINCE, etc. oversettes ikke.
  • Ved valg mellom ulike bokmålstermer velger vi gjerne en som og fungerer på nynorsk.