itSMF Norge

Internasjonalt

Egne nasjonale avdelinger av IT Service Management Forum er opprettet i en rekke forskjellige land. 

Samlet informasjon om den internasjonale virksomheten for itSMF finner du på http://www.itsmfi.org.