itSMF Norge

Hva er itSMF?

IT Service Management Forum (itSMF) er en verdensomspennende, internasjonalt anerkjent, frittstående organisasjon som arbeider for å fremme IT Service Management. IT Service Management som fagfelt handler om styring av kvalitet for IT-tjenester. Vårt mantra er at IT skal skape verdi for kundene.

itSMFs målsetning er å videreutvikle og fremme fagområdet IT Service Management. I tillegg har vi som målsetning å oppmuntre til økt kompetanse og profesjonalisme i IT-bransjen gjennom sertifiseringer og medlemskap. Gjennom konferanser og medlemsmøter deles kunnskap om best practice rammeverket ITIL og mange andre supplerende metoder og rammeverk innen fagområdet IT Service Management. itSMF-konferansen på Gardermoen samlet i år 600 entusiastiske deltakere.

itSMF skal være en arena for erfaringsutveksling mellom brukere og en møteplass for brukere og leverandører. Det er derfor ulike medlemskategorier etter bedriftens størrelse og type.

Som medlem får du:

  • Redusert pris ved deltakelse i seminarer og konferanser
  • Et omfattende nettverk
  • Adgang til egne medlemssider på web. Logg inn øverst i høyre hjørne.

Meld deg inn hos itsmf@itsmf.no

Leverandørmedlemmer får i tillegg:

  • Redusert pris på utstillingsplass ved konferanser
  • Oppføring i leverandørkatalog på websidene: Les mer her
  • Anledning til å bruke "Medlem av itSMF" og logo i eget materiell ved avtale
  • Anledning til å bli sponsor av itSMF