itSMF Norge
16. september 2014

Dokumentasjon fra åpent møte i Stavanger om SM verktøy i skyen 9. september 2014

What you don't know WILL hurt you», Hanne Moen, Mnemonic

Erfaringer fra implementring av Service Management verktøy i skyen, Dag Haaland, Lillian Stuvik og Kurt Misje, Jakob Hatteland Solutions AS