itSMF Norge

IT-avdelingen: Mellom barken og veden. itSMF-samling for Nord-Norge

Som IT-avdeling kan det være utfordrende å operere som en proff leverandør for våre brukere og kunder – og en proff kunde mot våre leverandører.
Hensikten med denne konferansen er å dele utfordringer og løsninger på tvers av virksomheter i Nord-Norge – og bygge nettverk slik at vi kan ha kontakt også utenom konferansen.

Uansett bransje ligner IT-avdelingers utfordringer på hverandre – det gjør også at løsningene kan ligne på hverandre. Vi tror derfor at mange kan slippe å «finne opp kruttet på nytt» ved å lære av andres erfaring. Kanskje finner vi en problemstilling som mange sliter med – og som vi kan løse i fellesskap?
 
Konferansen er for IT-ledere og andre som jobber med hvordan vi skal organisere oss selv og våre interne arbeidsprosesser – og hvordan vi følger opp brukere, kunder og leverandører systematisk.
 
Kom og hør blant annet hvordan Helse Nord IKT følger opp sine leverandører, Brønnøysundregistrene følger opp sine kunder, hvordan Statens innkrevingssentral har tilpasset seg Skatteetatens rutiner og verktøy ved bestilling og release av endringer.
 
Lista over foredragsholdere er ikke komplett. Vi oppfordrer dere derfor til å delta med innlegg! Hvis du har en case du vil presentere og få innspill på, er det bare å ta kontakt med Gunhild Sivertsen Sørvig, gunhild.sivertsen.sorvig@hnikt.no .
 

Program

Tirsdag 16. oktober 2018

11:00-12:30 Ankomst, registrering, lunsj

12:30-13:00 Velkommen

13:00-13:45 Digitalisering i smartbyen Bodø

Digitalisering i Bodø kommune, og litt om andre store smartbyprosjekter

Bodø kommune ved Frode Nilsen

14:00-14:45 Betjeningskonseptet i Altinn

Betjeningskonseptet viser hvordan det «formelle» Altinn-samarbeidet fungerer, og hvordan disse aktørene samhandler.

Altinn ved Camilla Falch og Torkel Buarøy

15:00-15:45 Kontraktsbevissthet og oppfølging av leverandører

Helse Nord IKT viser hvordan kontrakter er støtte i operativ drift i stedet for å være “døde” dokumenter i arkivsystemet.

Helse Nord IKT ved Kristine Steinsvik

16:00-16:45 ITIL restart - hva har vi lært

Forsvarsbygg har en liten IT-avdeling som har arbeidet med å øke kvalitet på tjenester ved hjelp av ITIL-prosesser. I år har Forsvarsbygg startet jobben med forbedring av prosessene de allerede har. I tillegg øker de antall prosesser.

Forsvarsbygg ved Ronny Eliassen

19:30 Middag

Onsdag 17. oktober 2018

08:30-09:00 Velkommen – med oppsummering fra dagen før

09:00-09:45 Endring - fra behov til release

SITS i Mo i Rana har det siste året optimalisert prosessen fra bestilling til release. Vi viser hvordan dette har gitt bedre kontroll på tjenestene slik at vi leverer bedre kvalitet i alle ledd.

Skatteetatens IT og Serviceleverandør (SITS) ved

Hege Beate Thomassen og Anita Storstrand

10:00-10:45 Tjenestestruktur og prosessorganisering

Helse Nord IKT forteller om hvordan de har prosess og tjenester inngår i styring av virksomheten, og hvordan dette påvirker videre utvikling av både tjenestetilbud og kvalitetsarbeidet.

Helse Nord IKT ved

Ragnhild Mellem Arnesen og Anita Bersvendsen Toftesund

11:00-11:30 Veien videre

Hvordan jobber vi videre med dette nettverket?

11:30 Lunsj og avreise


Praktisk info    
Dato: 16.oktober kl 11:00 -17.oktober 11:30
  
Sted: Scandic Bodø, Sjøgata 23, 8001 Bodø

Pris: 0,- for medlemmer,  1500,- for ikke-medlemmer.
-    Inkluderer 2 lunsj og konferansemiddag


Meld deg selv eller din bedrift inn i itSMF her: Bli Medlem

NB: Siden vi har fokus på nettverksbygging, har vi foreløpig satt et tak på 40 deltakere. Vær rask med påmelding! OBS! det er også et tak på maks 5 personer fra samme bedrift.

Behov for hotell? (ikke inkludert i påmelding)
Avtalt pris ved booking før 16. september: 1390,- inkl frokost pr natt: Referer til «itSMF» ved booking (Tlf: 75 50 38 00 eller email: havet@scandichotels.com (NB: Scandic Bodø har felles booking med Scandic Havet)